Fontos Információk

Adatvédelmi szabályzat

adatvédelem

Bevezetés

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a fogyasztók azon személyes adataira vonatkozik, amelyeket Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó vagy annak társult vállalkozásai (Orsiékszer) gyűjtenek vagy használnak fel. Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó megtiszteltetésnek tekinti az érdeklődést, amelyet Ön vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt mutat webhelyeink, a www.orsiekszer.hu meglátogatásával, vagy a kapcsolódó kommunikációs csatornák útján, korlátozás nélkül beleértve a közösségi média oldalakat és/vagy csatornákat és blogokat (együttesen: „Orsiékszer lapok”). A jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik az összes személyes adatra, amelyet Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó összegyűjt, mikor Ön kommunikációba bocsátkozik velünk, például amikor meglátogatja webhelyeinket, megveszi az általunk kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, amikor hírlevelekre fizet elő, amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, és amikor Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval üzleti ügyfélként, beszállítóként vagy üzleti partnerként stb. működik együtt.

Ez korlátozás nélkül magában foglalja a mindenféle típusú személyes adatok online és offline gyűjtését.

Miért kérjük a felhasználóktól személyes adataikat?

Többek között a következő célból kérjük Önt, hogy ossza meg személyes adatait velünk:

 • Termékek és szolgáltatások vásárlása online;
 • Bizonyos termékek és szolgáltatások aktiválása vagy regisztrálása, illetve funkciók továbbfejlesztése;
 • Tájékoztatás kérése termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • Részvétel Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó online közösségekben, beleértve közösségi média csatornáinkat/oldalainkat és blogjainkat;
 • Az Ön előnyben részesített beállításainak tárolása részünkről a jövőbeni kapcsolatfelvétel és kommunikáció céljaira;
 • Hozzájárulás olyan termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és kampányok létrehozásához, amelyeket Önre személyre szabva tervezünk, optimalizálják a vásárlóknak szóló szolgáltatásokat, és folyamatosan javítják webhelyeinket;
 • Hozzájárulás a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, és annak lehetővé tétele, hogy az Orsiékszer folyamatosan tájékoztassa Önt új termékekről és szolgáltatásokról, vagy bevonja Önt azok tesztelésébe;
 • Vásárlói és/vagy termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása;
 • Olyan személyre szabott üzenetek különleges ajánlatok és hirdetések fogadása, amelyek relevánsak az Ön személyes érdeklődési körei szempontjából, azon információk felhasználásával, amelyeket Ön megosztott velünk, valamint amelyeket mi gyűjtöttünk cookie-k vagy hasonló technológiák használatával a webhelyek/közösségi média/blogok Ön által történő használatára vonatkozóan. További információért a cookie-k általunk történő használatára vonatkozóan.

Amikor üzleti ügyfél, beszállító, üzleti partner képviseletében fordul a Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóhoz, személyes adatait többek között az alábbi célokra kérjük:

 • Ügyfélkapcsolatok kezelése
 • Az információk elérésének elősegítése
 • A kommunikáció javítása
 • Az ügyfelekkel való kapcsolattartás elemzése és megértése
 • Az Ön kérdéseinek megválaszolása, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kéréseinek megoldása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás Ön felé
 • Kérdésének megválaszolását vagy kérésének megoldását követően elégedettségi felmérés nyújtása Önnek

Általánosságban véve csak olyan célokra dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amelyeket közöltünk Önnel. Ha más (szorosan kapcsolódó) célra használjuk fel azokat, további adatvédelmi intézkedések bevezetésére kerül sor, ha azt jogszabály megkívánja.

Azon személyes adatok típusa, melyek gyűjtésére sor kerülhet

Amikor Ön kommunikál Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval, például az Orsiékszer webhelyen való regisztrációval, termék megvásárlásával vagy az oldalakon keresztül a velünk való interakció során (pl. „kedveljen minket a Facebookon”), bizonyos adatokat kérhetünk vagy kaphatunk, mint például:

 • Az Ön neve;
 • Az Ön e-mail címe;
 • Az Ön telefonszáma;
 • Az Ön közösségi média profilja;
 • Az Ön neme;
 • Az Ön kora;
 • Információk az Ön által megvásárolt termékekről és szolgáltatásokról;
 • Az, hogy Ön miként használja oldalainkat és milyen tevékenységet folytat azokon;
 • Az Ön érdeklődési köre; és
 • Egyéb információkat az Ön online viselkedésére vonatkozóan.

Továbbá saját beállításait illetően a különféle közösségi média helyeken Ön által tett választásoktól, valamint a oldalainkon meglévő beállításaitól függően bizonyos személyes adatok megoszthatók a velünk az Ön online tevékenységeiről és közösségi média profiljairól (pl. érdeklődési körök, családi állapot, nem, felhasználónév, fénykép, az Ön által közzétett megjegyzések stb.).

Továbbá, gyűjthetünk személyes adatokat cookie-k vagy hasonló technológiák révén, korlátozás nélkül beleértve a következőket:

 • Az Ön IP-címe;
 • Az Ön cookie-azonosítója;
 • Az Ön böngészője;
 • Az Ön tartózkodási helye;
 • A webhelyünkön Ön által meglátogatott weboldalak;
 • Az Ön által megtekintett vagy átkattintott hirdetések;

Amikor üzleti ügyfél, beszállító, üzleti partner képviseletében fordul a Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó.-hez, az alábbi adatokat gyűjthetjük:

 • Az Ön neve
 • Az Ön e-mail címe
 • Az Ön telefonszáma
 • Az Ön fényképe
 • Az Ön IP-címe
 • Az Ön munkahelyi címe
 • Az Ön munkaadó vállalatának neve és címe
 • Az üzleti kapcsolat keretében esetlegesen felvetődő személyes információk, pl.: szabadidős tevékenység, életkor)

A felhasználói személyes adatok gyűjtésének különféle módozatai

Ön többféle módon is megoszthatja személyes adatait Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval, például:

 • Vásárlás vagy szolgáltatás regisztrációja;
 • Kommunikáció a céggel. Ez lehet termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, és tartalmazhatja a hozzánk intézett kérdéseket, vagy a nekünk címzett kéréseket;
 • Egyik ügyfélszolgálati munkatársunkkal e-mailen, telefonon vagy írásban folytatott kommunikáció;
 • Vásárlás vagy szolgáltatás megrendelése;
 • Promócióban, játékban vagy vetélkedőben való részvétel;
 • Promócióhoz kapcsolódóan közösségi média tevékenységében való részvétel, például a „tetszik” vagy a „megosztás” lehetőségre kattintva;
 • Saját mobiltelefonra/készülékre szöveges üzenetek (SMS) küldésének kérése;
 • Esküvői Divat Magazin, Esküvői Kiállítás hírlevélre való feliratkozás;
 • Közösségi bejelentkezés, pl.: saját Facebook vagy Instagram hitelesítő adatok felhasználása fiók létrehozásához vagy bejelentkezéshez;
 • Cookie-k
 • Közösségi hallgatózás: Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó releváns és nyilvánosan elérhető tartalmat kereshet az interneten, és felhasználhatja azt termékei vagy szolgáltatásai továbbfejlesztésére, vásárlói problémák megoldására és célzott marketing biztosítására.

Amikor Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval üzleti ügyfélként, beszállítóként vagy üzleti partnerként működik együtt:

 • Vásárlások regisztrációja
 • Szolgáltatásnyújtás a cégünk számára
 • A velünk folytatott kommunikáció
 • Partnerségek kialakítása
 • Vásárokon, rendezvényeken vagy promóciókban történő részvétel

A felhasználói személyes adatok megosztása másokkal

Személyes adatait megoszthatjuk szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel és más harmadik felekkel, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Például egy másik vállalattal (üzleti partner) együttesen értékesíthetünk egy terméket vagy kínálhatunk egy szolgáltatást Önnek. Az ilyen üzleti partnerekkel kötött megállapodások korlátozni fogják azokat a célokat, amelyekre az Ön személyes adatai felhasználhatók vagy közölhetők, és meg fogják követelni a személyes adatok megfelelő védelmét. Ilyen kapcsolat fennállásáról és ezen vállalatok kilétéről értesíteni fogjuk Önt az adatainak ilyen közös marketing erőfeszítések céljára történő feldolgozása előtt.

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó közölheti az Ön adatait más vállalatokkal, így informatikai és kommunikációs szolgáltatókkal, tesztelő vállalatokkal, adatkezelési támogató partnerekkel, valamint olyan más személyekkel, akikkel Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó szolgáltatásai nyújtásához szükséges kapcsolatokat tart fenn.

Amikor Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval üzleti ügyfélként, beszállítóként vagy üzleti partnerként stb. működik együtt, Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó közölheti az Ön által, illetve vállalata által egy másik üzleti partnerrel, illetve beszállítóval való megállapodás alapján átadott jelentésekben és egyéb anyagokban szereplő személyes adatokat.

Ha a jogszabályok alapján kötelesek vagyunk megszerezni az Ön hozzájárulását, vagy egyébként úgy véljük, hogy hozzájárulásának beszerzése a megfelelő eljárás az adott körülmények között, adatainak megosztása előtt megszerezzük az Ön hozzájárulását.

A Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó csak a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és/vagy a jogszabály által megkövetelt esetekben közöl személyes adatokat.

Az Ön jogai

Személyes adatainak megadását követően Ön megfelelő hozzáféréssel rendelkezik ezen adatokhoz frissítés, módosítás vagy – ha jogilag lehetséges – törlés céljából. Ebből a célból Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó adatvédelmi webhelyre irányítjuk Önt, ahol gyakorolhatja ezeket a jogokat. Ezen a webhelyen feltehet egyéb adatvédelmi kéréseket vagy benyújthatja adatvédelmi panaszát.

Adatvédelmi beállításait megváltoztathatja, a fiókjába történő bejelentkezéssel és a személyes beállítások megnyitásával.

Az Önhöz küldött kereskedelmi célú üzenetekben megadjuk majd az azokról való leiratkozás módját is.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy személyes beállításai és személyes adatai teljesek és aktuálisak legyenek.

A felhasználót megillető választási lehetőségek

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó annak érdekében szeretne többet megtudni Önről, hogy jobban kiszolgálhassa, miközben tiszteletben tartjuk a személyes adatai felhasználási módjára vonatkozó választásait.

Ha nem szeretné, hogy személyre szabott ajánlatokat vagy információkat küldjünk Önnek, ezt tudomásunkra hozhatja oly módon, hogy bejelöli a megfelelő négyzetet a regisztrációs űrlapon vagy a válaszkártyán, vagy kiválasztja a „leiratkozás” lehetőséget a kapott e-maileken.

Ahol a helyi jogszabályok megkövetelik, meg fogjuk kérni Önt, hogy „iratkozzon fel”, vagy megerősítő módon járuljon hozzá személyes adatai kezeléséhez. Például ha a helyi jogszabályok így írják elő, csak akkor fogunk hírleveleket küldeni, ha feliratkozott rájuk. Hasonlóképpen, ha a helyi jogszabályok így írják elő, meg fogjuk kérni Önt, hogy „iratkozzon fel”, mielőtt kifinomult profilalkotási módszereket használunk.

„Ne kövess” jelzések

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó nagyon komolyan veszi az adatvédelmet és -biztonságot, és arra törekszik, hogy webhelye felhasználóit helyezze az első helyre üzletmenetünk minden vonatkozásában. Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó cookie-kat használ annak érdekében, hogy segítsen Önnek a legtöbbet kihozni Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó weboldalaiból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó jelenleg nem alkalmaz olyan műszaki megoldást, amely lehetővé tenné számunkra, hogy reagáljunk az Ön böngészője „Ne kövess” jelzéseire. A cookie-kkal kapcsolatos elvárásai érvényre juttatása érdekében azonban Ön bármikor megváltoztathatja a cookie-beállításokat a böngészője beállításai között. Lehetősége nyílik arra, hogy az összes, vagy csak bizonyos cookie-k elfogadását engedélyezze. Ha azonban letiltja a cookie-kat a böngészője beállításai között, azt tapasztalhatja, hogy webhelyeink bizonyos szakaszai nem fognak működni. Például nehézségei lehetnek a bejelentkezéssel, vagy az online vásárlásokkal.

A következő lista segítségével további információt kaphat a cookie-beállításoknak az Ön által használt böngészőben történő megváltoztatásáról:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

Közösségi oldalak

Ha különböző közösségi média fórumokon vesz részt, mint például Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn stb., ismerkedjen meg és legyen tisztában az ilyen helyek által biztosított eszközökkel, amelyek lehetőséget biztosítanak annak kiválasztására, hogy Ön hogyan osztja meg személyes adatait közösségi média profiljaiban.

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozót kötelezik ezen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatai és politikái, valamint saját Közösségi Média Háziszabályaink és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, ezért kérjük, olvassa el az alkalmazandó adatvédelmi nyilatkozatokat, felhasználási feltételeket és kapcsolódó információkat arról, hogyan kerülnek felhasználásra személyes adatai ezen közösségi média környezetekben.

Továbbá, függően a saját beállításait illetően a különféle közösségi média helyeken Ön által tett választásoktól, bizonyos személyes adatok megoszthatók Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóval az Ön online tevékenységeiről és közösségi média profiljairól (pl. érdeklődési körök, családi állapot, nem, felhasználónév, fénykép, az Ön által közzétett/megosztott megjegyzések és tartalom stb.).

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó webhelyein való barangolás közben – kényelmi és tájékoztatási célból – más webhelyekre mutató hivatkozásokat is találhat. Ezek a webhelyek valószínűleg Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozótól függetlenül működnek, saját adatvédelmi szabályzattal, nyilatkozattal vagy politikával rendelkeznek. Nyomatékosan ajánljuk, hogy ezeket tanulmányozza annak megértéséhez, hogy személyes adatait ezekkel a webhelyekkel összefüggésben milyen módon dolgozhatják fel, mivel Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó nem felel a nem Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó tulajdonában álló, illetve nem Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó által kezelt webhelyekért, valamint ezen webhelyek használatáért vagy adatkezelési gyakorlatáért.

A felhasználói személyes adatok védelmének módja

Tudatában vagyunk azon felelősségünknek, hogy Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozóra bízott személyes adatokat nekünk kell megvédenünk az elvesztés, visszaélés vagy jogosulatlan hozzáférés ellen, és ezt komolyan is vesszük. Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó különféle biztonsági technológiákat és szervezési eljárásokat alkalmaz az Ön személyes adatai védelmének elősegítésére. Így például hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, tűzfalakat és biztonságos szervereket használunk, és egyes adattípusokat – így a pénzügyi információkat és más érzékeny adatokat – titkosítunk.

Szülőknek szóló külön tájékoztató

Noha Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó webhelyei általánosságban nem 16 év alatti gyermek célközönség számára készültek, Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy törvényes képviselő engedélyét.

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó nyomatékosan ajánlja, hogy a szülők vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének felügyeletében. Ha úgy véli, hogy 16 év alatti személyről gyűjtöttünk személyes adatot, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások folyamatosan fejlődnek, és Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások formája és természete időről időre változhat Önnek szóló külön értesítés nélkül. Ezen okból fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk vagy kiegészítsük, és minden lényeges módosítást közzé fogunk tenni webhelyeinken.

Adatvédelmi nyilatkozat oldalunkon szembetűnő értesítést helyezünk el, amelyben értesítjük az adatvédelmi nyilatkozat bármely jelentős változásáról, valamint a nyilatkozat fejlécében is jelezzük, mikor történt annak legutóbbi frissítése. Javasoljuk, hogy térjen vissza ide gyakran a legutóbbi verzió tanulmányozása céljából.

Az új adatvédelmi nyilatkozat a közzétételétől kezdve hatályos; amennyiben Ön nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg, hogy a jövőben nem használja Tárnok Orsolya Egyéni Vállalkozó oldalait. Az adott módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy szolgáltatásaink igénybe vételével Ön magára kötelezőnek ismeri el a módosított adatvédelmi nyilatkozatot.